Facebook
тел.: 0899 957 845
Кабинет по рехабилитация PHYSIO-HEALTH Варна
Кабинет за кинезитерапия и рехабилитация в град Варна

Диагностика ортопедични заболявания

     Кинезитерапевтите и рехабилитаторите от PHISIO - HEALTH извършват диагностика на ортопедични заболявания.


     Както всички знаете, за да може да се преодолее даден проблем най-важното е да се разбере какво го предизвиква. Затова ние щателно ви изслушваме и разпитваме всичко свързано с вашия живот, навици, и неща свързани с вашия проблем. Оглеждаме тонуса и кожата ви за патологични находки, изследваме всички стави и движенията в тях, силата на вашите мускули, функцията на нервната система. Използваме специфични тестове, които да подсигурят това, което сме разбрали за вас. Така определяме цялостно вашия профил.

 

     За нас не е важно да разберем просто кое причинява болката ви ,а как точно се е стигнало да я причини. По този начин ние преборваме причината на вашата болка , а не само самата болка.

 

Болки в кръста
Лечение на травми
Лечение на стави