При болка в движение независимо от това дали е гръбначен стълб , ръка , крак ние разполагаме с едно от най- мощните оръжия срещу болката и това е Мълигън концепцията. Нейните правила са :

     Освен това следим всеки ваш навик , начина по който минава деня ви и от там изграждаме промяна на навиците с цел не просто да променим усещането за болка, но и премахването на причината която е предизвикала болката.

     Много често там където другите не успяват Мълиган концепцията успява! Тя е основана на това, че съществува минимално разместване което не се вижда на рентгенова снимка и с подходящата корекция болката изчезва мигновено. Ако търсите безопасен начин да помогнете на Вашия врат, гръб, кръст, крак или ръка това е вашия избор.