Както всички знаете, за да може да се преодолее даден проблем, най- важното е да се разбере какво го предизвиква.

     Затова ние във PHISIO – HEALTH щателно Ви изслушваме и разпитваме, за всичко свързано с вашия живот, навици, и неща засягащи Вашия проблем. Оглеждаме тонуса и кожата ви за патологични находки, изследваме всички стави и движенията в тях, силата на вашите мускули, функцията на нервната система. По този начин определяме цялостно Вашия профил.